Novinky

11.05.2020

Dotazníkové šetření k plánovacímu období 2021 - 2027

Věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který byl připraven za účelem zjištění potřeb obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů na území LAG Podralsko z.s. pro návrh priorit, cílů a opatření plánovacího období 2021 - 2027.

Pouze pokud budeme co nejpřesněji znát potřeby v území působnosti LAG Podralsko z.s., můžeme správně nastavit naši strategii na plánovací období 2021 - 2027 a tím i výzvy pro Vaše žádosti o dotace!

 

Více informací
07.05.2020

Podporujeme lokální ekonomiku!

LAG Podralsko se zapojuje do podpory lokální ekonomiky!

Regiony sobě je kampaň, která má pomoci, aby naše venkovské regiony byly více odolné a soběstačné. Lokální ekonomika zjednodušeně představuje místní produkci pro místní spotřebu (zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh.

Na tomto odkazu: https://www.mistniakcniskupiny.cz/regiony-sobe/ pro vás tým NS MAS programuje zcela nový web, který bude sloužit k mapování a propojování místních producentů s (nejen) místními konzumenty.

Více informací