Koláčkárna u Salvátora

Koláčkárna u Salvátora zaměstnává více než 30% zaměstnanců osoby znevýhodněné na trhu práce. Abychom tuto práci mohli všichni dobře vykonávat, přizpůsobili jsme pracovní prostředí a vytvořili kratší pracovní úvazky. Do prodeje i výroby je intenzivně zapojeno znevýhodněné vedení firmy. Do strategie prodeje jsou zapojování všichni zaměstnanci sociálního podniku pomocí pravidelných porad nad rozvojem firmy. Podnik zajišťuje dlouhodobé vzdělávání a individuální rozvoj pracovních kompetencí svých zaměstnanců.

Webové stránky: https://kolackarna.eu/


     

Novinky

10.08.2020

Podporujeme lokální ekonomiku!

LAG Podralsko se zapojuje do podpory lokální ekonomiky!

Regiony sobě je kampaň, která má pomoci, aby naše venkovské regiony byly více odolné a soběstačné. Lokální ekonomika zjednodušeně představuje místní produkci pro místní spotřebu (zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh.

Na tomto odkazu: http://www.regionysobe.cz/ zveřejňujeme prezentace regionálních producentů, ale i dalších zájemců, které slouží k mapování a propojování místních producentů s (nejen) místními konzumenty.

Více informací