Ryté sklo

Pan Vydra z Nového Boru se zabývá dekorováním českého skla sklářskou technikou zvanou rytí. Jednotlivé dekory jsou vyrývány rycími kolečky do povrchu skla. Kolečka  jsou různých velikostí, tvarů a z různých materiálů podle druhu daného dekorem. Vše je prováděno na ryteckém stroji. Dekory se liší podle tvaru a velikosti používaného skla, nebo podle přání zákazníka.
Rytí skla je jednou z dekorativních technik sklářství a počátky této techniky sahají až do 13.století. Vznikla původně jako jedna z přidružených technik zdobení a broušení kamene, hlavně v oblasti Turnovska a Českého ráje. Po vzniku a rozvoji sklářství v Čechách byla přejata jako jedna z dekorativních technik také pro zpracování skla. Počátky sklářství v regionu Lužických hor sahají do poloviny 13.století.
V odobí baroka se technika rytí skla, nebo také zdobení čirého skla takzvanou řezbou dostává do popředí a během  třicetileté války se začíná oddělovat od hutní prvovýroby a stává se domácí řemeslnou prací. V druhé polovině 17. století pak dochází k postupnému vzniku cechovních združení zušlechťovatelů skla a rytí je jedním z nich.
Dodnes je technika rytí skla jednou z nejodbornějších a nejnáročnějších technik zpracování skla.


Novinky

10.08.2020

Podporujeme lokální ekonomiku!

LAG Podralsko se zapojuje do podpory lokální ekonomiky!

Regiony sobě je kampaň, která má pomoci, aby naše venkovské regiony byly více odolné a soběstačné. Lokální ekonomika zjednodušeně představuje místní produkci pro místní spotřebu (zboží i služby) a jejím předpokladem je fungující místní trh.

Na tomto odkazu: http://www.regionysobe.cz/ zveřejňujeme prezentace regionálních producentů, ale i dalších zájemců, které slouží k mapování a propojování místních producentů s (nejen) místními konzumenty.

Více informací